Wednesday, 17 September 2014

EMILY's CHRISTENING - Warsaw, Poland

Let's start with a piece of Christening... I had a great pleasure to take some shots in a Warsaw cathedral... Like?
- - -
Zacznijmy od fragmentu Chrztu... Miałam ogromną przyjemność złapać kilka ujęć w katedrze warszawskiej... Like? 

No comments:

Post a Comment